Organizator

Stowarzyszenie PLUS ULTRA w Tarnowie – powstała w grudniu 2008 roku organizacja, która w swojej statutowej działalności ma m.in. upowszechnianie edukacji muzycznej, promocję wartościowych przedsięwzięć kulturalnych, integrację środowiska kulturalnego, inicjowanie przedsięwzięć edukacyjnych.

Obecnie zarząd stowarzyszenia tworzą: Grzegorz Pulit – prezes, Marian Kurek – wiceprezes, Rafał Pławecki – sekretarz, Marcin Pulit – skarbnik, Grzegorz Zieliński – członek.