Warunki uczestnictwa

Opłaty

Uczestnik czynny

1870 zł

  • Pierwsza rata do 18 maja 2022 r. w wysokości 1150 zł
  • Druga rata do 30 czerwca 2022 r.
    w wysokości 720 zł

Uczestnik bierny

1420 zł

  • pierwsza rata do 18 maja 2022 r.
    w wysokości 700 zł
  • Druga rata do 30 czerwca 2021 r.
    w wysokości 720 zł

Regulamin

Szczegółowe warunki uczestnictwa w kursie „Mistrz i uczeń” określa regulamin, do którego przestrzegania zobowiązany jest każdy uczestnik.

Karta zgłoszenia

W przypadku niepełnoletnich uczestników kartę zgłoszenia wypełnia opiekun prawny. Przeslanie karty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu kursu.