Plan dnia

1 DZIEŃ / 24 sierpnia/środa

11.30 – 13.00 przyjazd i zakwaterowanie
13.00 –  obiad
13.45 – 14.15 spotkanie organizacyjne
14.30 – 17.30 lekcje mistrzowskie
18.00 – kolacja
18.30 - wyjazd do Czernej
19:00 - recital Krzysztofa Meisingera 
(klasztor karmelitów bosych w Czernej)
20:10 - wyjazd do Krzeszowic 
20.30 – 21.15 zajęcia z improwizacji (gr.1)
21.15 – 22.00 zajęcia z improwizacji (gr.2)
22.00 – cisza nocna

3 DZIEŃ / 26 sierpnia/piątek

8.00 – 8.30 wprawki techniczne
8.30 - śniadanie
9.15 – 11.45 lekcje mistrzowskie
12.00– 13.00 zajęcia z improwizacji (gr.1)
13.00 – obiad
14.00 – 16.30 lekcje mistrzowskie
16.30 – 17.30 zajęcia z improwizacji (gr.2)
17.30 – 18.30 ćwiczenia indywidualne/zajęcia plastyczne/zajęcia sportowe/ sesja zdjęciowa
18.30 –  kolacja
19.30 – 20.30 koncert wewnętrzny uczestników kursu
20.30 – 22.00 ćwiczenia indywidualne/projekcje filmowe
22.00 - cisza nocna

5 DZIEŃ / 28 sierpnia/niedziela

8.00 – 8.30 wprawki techniczne
8.30 - śniadanie
9.15 – 11.45 lekcje mistrzowskie
12.00– 13.00 zajęcia z improwizacji 
(gr.1)
13.00 – obiad
14.15 – 16.15 lekcje mistrzowskie
16.30 – 17.30 zajęcia z improwizacji (gr.2)
17.30 – 18.30 ćwiczenia indywidualne/zajęcia plastyczne/zajęcia sportowe/ sesja zdjęciowa
18.30 – kolacja
19.30 – 20.30 koncert wewnętrzny
20.30 – 22.00 ćwiczenia indywidualne/projekcje filmowe
22.00 - cisza nocna


7 DZIEŃ / 30 sierpnia/wtorek

8.30 – śniadanie
g. 10 - wyjazd z Krzeszowic (zwalniamy pokoje)2 DZIEŃ / 25 sierpnia/czwartek

8.00 – 8.30 wprawki techniczne
8.30 - śniadanie
9.15– 11.45 lekcje mistrzowskie
12.00– 13.00 zajęcia z improwizacji (gr.1)
13.00 – obiad
14.00 – 16.30 lekcje mistrzowskie
16.30 – 17.30 zajęcia z improwizacji (gr.2)
17.30 – 18.30 ćwiczenia indywidualne/zajęcia plastyczne/zajęcia sportowe
18.30 –  kolacja
19.00 – 20.00 koncert wewnętrzny uczestników kursu
20.30 – 22.00 ćwiczenia indywidualne/projekcje filmowe
22.00 - cisza nocna

4 DZIEŃ / 27 sierpnia/sobota

8.00 – 8.30 wprawki techniczne
8.30 - śniadanie
9.15 – 11.45 lekcje mistrzowskie
12.00– 13.00 zajęcia z improwizacji (gr.1)
13.00– obiad
14.15 – 16.15 lekcje mistrzowskie
16.30 – 17.30 zajęcia z improwizacji (gr.2)
17.30 – 18.30 ćwiczenia indywidualne/zajęcia plastyczne/zajęcia sportowe/ sesja zdjęciowa
18.30 –kolacja
19.30 – 20.30 koncert wewnętrzny uczestników kursu
20.30 – 22.00 ćwiczenia indywidualne/projekcje filmowe
22.00 - cisza nocna

6 DZIEŃ / 29 sierpnia/poniedzialek

8.00 – 8.30 wprawki techniczne
8.30 - śniadanie
9.15 – 11.45 lekcje mistrzowskie
12.00 – 13.00 zajęcia z improwizacji 
(gr. 1 i gr. 2)
13.00 – obiad
14.15 – 16.15 lekcje mistrzowskie
16.30 – 18.00 ćwiczenia na instrumencie (indywidualne lub w zespołach), zajęcia plastyczne, sportowe, sesja zdjęciowa/zajęcia z improwizacji 
(gr. 1 i gr. 2)
18.00 –kolacja
19.15 – koncert galowy uczestników 
i oficjalne zakończenie kursu
22.00 – cisza nocna